Foreningens stiftende generalforsamling fandt sted så langt tilbage som 1. december 1943. Dengang med egne vedtægter (Love for Allested og Omegns Jagtforening)

I dag er foreningen en lokalforening under Danmarks Jægerforbund, underlagt deres vedtægter.
 Pt. har foreningen ca. 30 medlemmer.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/