Fangel Jagtforening - Generalforsamling 2022

8. feb. 2022 -- Tilføjet af : nielsenf

Indkaldelse til generalforsamling i Fangel Jagtforening

 

onsdag den 23/2 2022 kl. 18:00 i Fangel forsamlingshus

 

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 9/2-2022.

 

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent.

2.     Beretning om foreningen i det forgangne år.

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Per Jacobsen (på valg)

Steen Knudsen (på valg)

Per Andersen (på valg)

Klaus Knudsen (ikke på valg)

Morten Loubjerg (ikke på valg)

Jeppe Aavang Jensen (ikke på valg)

b. Valg af suppleant

 

c. Valg af revisor 

 

5. Behandling af indkomne forslag

 

6. Eventuelt

 

 

I år vil være mad før generalforsamlingen, så vi starter med maden kl ca 18:00 derfor er det nødvendigt med tilmelding senest den 09.02.17. 
Tilmelding til Jeppe på 2844 8551/Morten på 4018 4571.
 

Efter eventuelt vil der været et foredrag med Jesper Kjær Illemann, som er vildtkonsulent for Danmarks Jægerforbund. Foredraget omhandler invasive arter i vor natur. Foredraget forventes at starte kl. 20.

 

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Fangel jagtforening

 

Husk! Vi afholder rævereguleringsjagt lørdag den 26/02 kl. 0900 fra Bystævnet. Alle er velkomne. 

Seneste nyheder

Previous
Next

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/