Der skydes på bane ved Hillerslev Bro, på onsdage fra:

8/4 fra kl. 17.30
18/6 afholdes præmieskydning.
 

Vi forsøger at holde en lerdueskydning her i lokalområdet, efter høst, hvor vi inviterer skytteforeningen til en lille dyst.
Det bliver mandag d. 1. juni kl. 17.00, hos Jens. Adressen er : Søbyvej 25, 5672 Broby

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/