OBS OBS OBS

Efter aftale med Steen fra skytteforeningen, er det besluttet, at udskyde vores skydearrangement til sidst i august eller først i september.

Samtidig er det besluttet, at starte flugtskydninen ved Hillerslev Bro på onsdag d.10/6 kl. 18

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Billedet indeholder sandsynligvis: 1 person, smiler

Aflysning! Aflysning! Aflysning!

På grund af Covid-19, må vi desværre aflyse vore arrangementer i den nærmeste fremtid.

P.t. drejer det sig om flugtskydningen ved Hillerslev Bro om onsdagen, riffelindskydning d.25-04-2020, og vores fiskedag d. 02-05-2020.

Så snart der er nye retningslinier om, hvordan vi omgås, vil der komme et opslag her på siden.

Mvh. bestyrelsen.

Mårhundeaften.

AlllestedVejle Jagtforening afholder i samarbejde med Nr. Broby Jagtforening og Brobyværk Jagtforening foredragsaften om bekæmpelsen af mårhunden. Vi har inviteret Peter Bülow fra Naturstyrelsen, og Jesper Sinning fra ”Mårhundgruppen Fyn og omkringliggende øer”. Det foregår tirsdag tirsdag d. 17/3 2020 kl. 19.00 -21.00 på Eventtrappen i Allested-Vejle Fritidscenter.
Pris: 100 kr. incl. Kaffe og brød.
Tilmelding senest d. 10/3 til Fini Kjærsgaard tlf. 28959708 el. finikjnielsen@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har fået tilsendt en mail fra Fangel jagtforening, med deres kommende aktiviteter.

Jagtlap_2018-19.docx

 

 

Hej venner. Da jeg er er blevet indsat i Sydvestfyns Hjortelavs styregruppe, hvis nordlige grænse går ved Nr. Søby, vil jeg meget gerne have tilbagemeldinger, hvis I ser noget dåvildt i området.

Med venlig hilsen                                    Mail: finikjnielsen@gmail.com
Fini                                                            Mobil: +45 28959708